Inženýrské sítě

 

Provádíme: 

-polohopisné měření jako podklad pro tvorbu projektů všech inženýrských sítí podle požadavků objednavatele a směrnic příslušných správců sítí.

 

-vytyčení průběhu inženýrské sítě podle projektu.

 

-zaměření skutečného průběhu inženýrských sítí a vyhotovujeme potřebnou dokumentaci pro správce sítí, vše dle příslušných platných směrnic jednotlivých správců sítí a českých státních norem.