Jak objednat

 

1) Pokud máte zájem o vyhotovení geometrického plánu nebo vytyčení hranice, vybavte se snímkem mapy dané lokality, nebo alespoň číslem dotčených parcel a u nás se vám dostane bezplatné konzultace s vysvětlením, jak vše bude probíhat, včetně předběžné cenové kalkulace a potřebné doby k vyhotovení. 

Po dohodě na místě sepíšeme závaznou objednávku.

 

Fakturační jednotkou je obvykle každých započatých 100m nově určené (nebo vytyčené) hranice.

 

 

 

 

2) Pokud potřebujete vyhotovit výškopisný a polohopisný plán, potřebujeme snímek mapy s vyznačením zájmového území a další vámi požadovaná specifika. 
 

Fakturační jednotkou je obvykle každý započatý  1ha plánu.

 

 

 

 

 

 

3) Při vytýčení staveb potřebujeme mít k diskpozici projekt stavby, především vytyčovací plán stavby (v souřadnicích) 

 

Fakturační jednotkou je obvykle 1 vytyčený bod (u inženýrských sítí je fakturační jednotkou obvykle cenová položka dle ceníku správce sítě).

 

 

 

  4) Při zaměření skutečného průběhu inženýrské sítě je třeba znát průběh těchto sítí. Měření by mělo probíhat ještě před záhozem. K objednávce potřebujeme projekt sítě s označením použitých materiálů.


Fakturační jednotkou je obvykle cenová položka dle ceníku správce sítě.

 

 

 

V případě, že máte zájem o naše služby,  spojte se s námi .